Scoala Gimnaziala Simand 2012-2013

 

Ne naştem slabi şi avem nevoie de putere ne naştem neputincioşi şi avem nevoie de ajutor; ne naştem mãrginiţi şi avem nevoie de judecatã. Ceea ce ne lipseşte când venim pe lume, şi de care avem nevoie mai târziu ne este dat prin educaţie.”

(J.J. Rousseau)

Oferta educationala

 • un spaţiu modern de desfãşurare a activitãţilor instructiv –educative;
 • oportunitatea de a dobândi cunoştinţe de limbi strãine încã din clasa primare şi de operare pe calculator;
 • 3 laboratoare cu 6-10 calculatoare;
 • posibilitatea de a participa la pregătiri desfăşurate în diferite ansambluri sportive, cât şi în excursii;
 • implicarea elevilor în activitãţi extraşcolare;

 

Baza Materiala

2 grădiniţe, 2 şcoli primare, 1 şcoală gimnazială

 

 • 28 sãli de clasã bine amenajate;
 • laborator de fizicã-chimie;
 • laborator de biologie;
 • cabinet de religie
 • 3 laboratoare de informaticã;
 • cabinet de educaţie fizică;
 • o bibliotecã cu peste 10 000 de volume;
 • toate cladirile au internet;
 • un teren de sport cu nocturnă;

 

Resurse Umane
 • elevi: 553
 • cadre didactice: 33
 • personal nedidactic: 4

Cadrele didactice se recomandã prin:

 • participarea la simpozioane naţionale şi internaţionale
 • pregãtirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare, aceştia obţinând an de an rezultate foarte bune la fazele judeţene şi naţionale;
 • autori de reviste;
 • participarea la cursuri de formare profesionalã;